А ето и нашите групи

  ДГ "Весела"

Втора група "Малкия принц"

Девиз:Приятелството е най-важно за всички деца

В моята група първа –а
С усмивка на уста вече идвам
За да пея,да играя,да се смея,
ала също и да уча,
ум и радост да получа

Тайната на Малкият принц е проста: Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите.

Втора Б група ”Мечо Пух”

В нашата група малките чаровници се запознават с мъдростите на своя любимец-философът Мечо Пух и изживяват пълноценно най-хубавите си детски години,растат с подкрепа, доверие и обич,учат се на труд и добри обноски изявяват способностите си и печелят приятели

Трета група ”Калинка”

Ние разбираме играта така: В нея детето е винаги над средната си възраст. В играта то сякаш е една глава по-високо от себе си

Послание: Заедно по пътя на знанието,радостта,доброто

Девиз:Да направим детето щастливо

Четвърта А- подготвителна група ”Бухалче”

ДГ”Весела” е място,където детето се чувства щастливо,защитено,разбрано и подкрепяно
ДГ”Весела” е място,където всички деца имат равен шанс
ДГ”Весела” е място,където всички деца имат възможност за избор

Очаквани резултати:

  • гъвкавост и вариативност
  • позитивна комуникация
  • положителна промяна в мотивация и нагласа у родители и учители
  • емоционален комфорт

Четвърта Б подготвителна  група”Слънчице”

Послание: Това,че сме малки изисква търпение,грижи,любов и уважение.Приемете усмивките ни като признание за Вашата обич и специално внимание

Девиз:Учим,играем и се забавляваме заедно

 Първа  група  "Бон - Бон"

За да бъде човек щастлив в работата си е необходимо: 1.Да бъде подходящ за нея
2.Да не се преуморява
3.Да има чувството,че е успял

Ние това го имаме.
Имаме си емблема на групата
Имаме си химн на групата
Имаме си приоритети:

  • осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд
  • утвърждаване на демократичен стил на работа ,осигуряващ ефективност и издигане авторитета на ДГ
  • осигуряване на условия за развитие на обучение и възможност за изява на способностите и дарованията на всяко дете
  • равен шанс и достъп до образование