Екипи

 

Директор – Наталия Коева
Група / име Педагогически Непедагогически
1-ва „Бон-Бон” Стойка Добрева – учител
Вилиана Узунова –
учител
Катя Тодорова – пом. възпитател
2-А „Малкият принц“ Нина Петкова – старши учител
Веселина Манолова – учител
Любка Червенакова – пом. възпитател
2-Б „Мечо Пух” Боряна Василева – старши учител
Жанета Илиева – старши учител
Сашка Танева – пом. възпитател
3-та  „Калинка” Мариана Тушева – главен учител
Севдалина Хаджиева – учител
Иванка Гаджонска – пом. възпитател
4-А „Бухалче” Стеляна Енчева – учител
Златка Събкова – учител
Анастасия Кехайова – пом. възпитател
4 -Б „Слънчица” Мария Митева – старши учител
Сашка Георгиева – старши учител
Елена Рудова – пом. възпитател
Музикален ръководител Ивайла Тотева – учител
ЗАС Анна Драгнева
Домакин Недялка Минчева
Готвач Василка Алексиева
Помощник готвач Къна Карагьозова
Работник кухня Добрина Костадинова
Работник поддръжка
на сгради
Янко Ангелов
Секретар на ПС Сашка Георгиева
Мед.сестра Танка Янакиева