Екипи

Директор – Наталия Коева
Група / име Педагогически Непедагогически
4-А „Малкият принц“ Нина Петкова – учител
Станимира Алексиева– учител
Иванка Гаджонска
4-Б „Мечо Пух” Боряна Василева – старши учител
Жанета Илиева – старши учител
Къна Карагьозова
1ва  „Калинка” Севдалина Хаджиева – учител
Мариана Тушева – главен учител
Любка Червенашка
2ра-А „Бухалче” Мая Каекова – учител
Стеляна Енчева – учител
Анастасия Кехайова
2ра -Б „Слънчице” Мария Митева – старши учител
Сашка Георгиева – старши учител
Васка Чочева
3та – „Бон-Бон“ Мария Василева – старши учител
Стойка Добрева – учител
Петя Петрова
Музикален ръководител Ивайла Тотева – учител
ЗАС Анка Трендафилова
Домакин Недялка Минчева
Готвач Василка Алексиева
Помощник готвач Пенка Василева
Работник кухня Добрина Костадинова
Работник поддръжка
на сгради
Янко Ангелов
Секретар на ПС Нина Петкова
Мед.сестра Таня Янакиева