Месечен архив: март 2020

Досие №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Весела“, по пет обособени позиции

Информация за обява Обява Технически спецификации Проектодоговор Образци Образец № 1 – Заявление за участие Образец № 4 – Декларация чл. 192, ал. 3 от ЗОП Образец № 3.1 – Ценово предложение ОП 1...