Бюджет 2020 г.

Бюджет на ДГ „Весела“ за 2020 г.

 


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.09.2020 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.10.2020 г.

 


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.