Съобщение до родителите

Уважаеми родители,   От понеделник до края на годината децата от предучилищна възраст могат да...