Съобщение до родителите

Уважаеми родители,

 

От понеделник до края на годината децата от предучилищна възраст могат да не посещават детската градина  по Ваше желание , заради усложнената епидемилогична обстановка.

Освобождаването от занимания на децата от предучилищна възраст (5 и 6-годишните) може да стане само след писмено уведомление до Директора от родителя.

То трябва да се изпрати на официалния имейл: vesela@dg.plovdiv.bg  или да се предостави лично. Отсъствията на децата за съответния период ще бъдат приети като отсъствия по уважителни причини.

 

Директор, ДГ „Весела“: Наталия Коева