Протокол Обществен съвет

Протокол Обществен съвет – 29.10.2021 г.