Актуална информация за предстоящо обучение

Тема на обучението: „Дизайн мислене за отворено обучение“

Форма на обучение: Частично-Присъствена

Период на провеждане: от 18.06.22 до 19.06.22 – присъствена форма;

от 20.06.22 до 29.06.22- дистанционна форма

Начален час: 9:00 часа

Обучителна организация: „ Евроклас-консулт “

Брой на заявилите участие педагогически специалисти: 13

Място на провеждане: гр. Пещера, хотел “ Домейн “