Актуална информация за предстоящо обучение

Тема на обучението “ Дизайн мислене за отворено обучение “
Място на провеждане : гр. Пещера, хотел “ Домейн “
Период : от 18.06.22 до 19.06.22 – присъствена форма
от 20.06.22 до 29.06.22- дистанционна форма
Начален час : 9,00 часа
Наименование на обучителната организация: “ Евроклас-консулт “
Брой на заявилите участие педагогически специалисти : 13