Състав на ОС към ДГ “ Весела „

1. Мария Атанасова- счетоводител в район „Северен“- представител на Община Пловдив
2. Евгени Кръстев – председател на ОС към ДГ “ Весела „
3. Мария Михайлова – член на ОС към ДГ “ Весела „
4. Биляна Костова – член на ОС към ДГ “ Весела „
5. Ваня Граматикова – член на ОС към ДГ “ Весела „