Ден на християнското семейство

Отбелязване деня на християнското семейство – децата от 4 група по стар български обичай приготвиха баница.