Бюджет 2023 г.

Бюджет на ДГ „Весела“ за 2023 г.

 


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 – 31.03.2023 г.


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 – 30.09.2023 г.


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г.