Състав на ОС към ДГ „Весела“

1. Мария Атанасова- счетоводител в район „Северен“- представител на Община Пловдив
2. Нона Христова – председател на ОС към ДГ „Весела“
3. Мария Михайлова – член на ОС към ДГ „Весела“
4. Стефка Тодорова – член на ОС към ДГ „Весела“
5. Ваня Граматикова – член на ОС към ДГ „Весела“