Актуална информация за предстоящо обучение

Тема на обучението: „Методика на обучението на децата по безопасност на движението по пътищата“

Форма на обучение: Частично-Присъствена

Период на провеждане: 18.11.2023г. – 23.11.2023г.

Продължителност (академични часове): 16 академични часа /8+8/

Обучителна организация: Бургаски свободен университет

Брой педагогически специалисти: 14

Място на провеждане: гр. Пловдив, зала в Община Пловдив