Група „Бон-Бон“ – 1-ва


Мария Василева – старши учител

Стойка Добрева – учител


Петя Петрова – пом. възпитател


Европейски ден на мобилността – 2020 г.


2021 г.: Засаждане на дръвчета в детската градина. С благодарности за съдействието и подкрепата на Кметство – район “ Северен“.