Група „Бон-Бон“ – 4-та


Мария Василева – старши учител

Стойка Добрева – учител


Петя Петрова – пом. възпитател


Европейски ден на мобилността – 2020 г.