Група „Калинка“ – 3-та


Севдалина Петрова – учител

Марияна Тушева – главен учител

Иванка Гаджонска – пом. възпитател


25.11.2021 г.
Децата от трета група казаха „Довиждане“ на Есента с много песни, стихове, гатанки и танци. Един прекрасен и цветен сезон изпълнен с много красота и пъстрота. Вече сме готови да посрещнем най-светлите празници.