Група „Калинка“ – 1-ва


Севдалина Петрова – учител

Марияна Тушева – главен учител


Любка Червенакова – пом. възпитател