Група „Калинка“ – 2-ра


Севдалина Петрова – учител

Марияна Тушева – главен учител


Любка Червенакова – пом. възпитател