Група „Мечо Пух“ – 2-ра Б


Боряна Василева – старши учител

Жанета Илиева – старши учител

Сашка Танева – пом. възпитател