Група „Мечо Пух“ – I-Б


Боряна Василева – старши учител

Жанета Илиева – старши учител


Къна Карагьозова – пом. възпитател