Група „Слънчица“ – IV-Б


Мария Митева – старши учител

Сашка Георгиева – старши учител

Елена Рудова – пом. възпитател