Група „Слънчица“ – IV-Б


Мария Митева – старши учител

Сашка Георгиева – старши учител


Анастасия Чочева – пом. възпитател