Екипът на ДГ "Весела"!

Група / име Педагогически Непедагогически
3-А „Малкият принц” Веселина Манолова – учител
Атанаска Джумерска– учител
Василка Чочева
3-Б „Мечо Пух” Боряна Василева – старши учител
Жанета Илиева – старши учител
Къна Карагьозова
4 ПГ  „Калинка” Севдалина Хаджиева – учител
Мариана Тушева – главен учител
Любка Червенашка
1ва-А „Бухалче”
Мая Каекова – учител
Стеляна Енчева – учител
Анастасия Кехайова
1ва -Б „Слънчице” Мария Митева – старши учител
Сашка Георгиева – старши учител
Камелия Йорданова
2ра - "Бон-Бон" Мария Василева – старши учител
Стойка Добрева – учител
Елена Марева
Музикален ръководител Ивайла Тотева - учител
-
Директор Тодорка Пенкова -
ЗАС Анка Трендафилова
Домакин Недялка Минчева
Готвач Василка Алексиева
Помощник готвач Пенка Василева
Работник кухня Добрина Костадинова
Работник поддръжка
на сгради
Янко Ангелов
Секретар на ПС Веселина Манолова
Мед.сестра Таня Янакиева -