За нас

Детска градина ”Весела” Пловдив е създадена през 1976 г. Общинска, типова, специално построена е за деца от 3 до 7 години. Намира се в район „Северен”, в близост до Международен панаир. В нея се възпитават и обучават 163 деца. Разполага с 1526 кв.м. застроена площ и 4619 кв.м. незастроена площ. В дворното пространство /4619кв.м./ са обособени 6 броя детски площадки за игри и занимания. Състоят се от: пясъчници, затревена и залесена част, плочници и игрови съоръжения. От 20 години детската градина работи приоритетно по проблемите на опазване на околната среда.

 

ДГ „Весела“ може да се похвали с:

 

  • Висококвалифициран педагогически екип
  • Интерактивните методи и похвати за работа с децата от 3-7 години
  • Възпитаваме весели деца
  • Радваме се на всеотдайни родители
  • Наслаждаваме се на обновен интериор
  • Децата играят в прекрасен двор

 

 

2019г.-2021г. ДГ “Весела“ участва по проект BG05M20P001-2.010-0001 “ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Дейност 1.