Контакти

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА

„ВЕСЕЛА”

Адрес: Община Пловдив, р-н „Северен“,

бул. „Дунав” № 67

Тел. : 032/957060

E-mail: vesela@dg.plovdiv.bg ;
info-1690405@edu.mon.bg

Ако желаете да се свържете с нас, може да използвате формата ни за контакт:

    Приемам

    Слагайки отметка, Вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с Условията за ползване, относно съхранението и боравенето с информацията, изпратена чрез тази форма. Уверяваме Ви, че Детска градина "Весела" - гр. Пловдив, обработва и съхранява Вашите лични данни като име, телефон и имейл адрес, съгласно всички изисквания на българското законодателство и Регламент 679 на ЕС за защита на данните (GDPR). Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица под каквато и да било форма, а ще се използват само за нуждите на детската градина.