Посещение на инспектор от градската мобилност

Децата от трета и четвърта група бяха запознати с полицейската кола и полицая ги запозна с основните правила за безопасност, позволи да разгледат колата и принадлежностите, с които разполага.