Категория: Бюджет

Бюджет 2024 г.

Бюджет на ДГ „Весела“ за 2024 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2024...

Бюджет 2023 г.

Бюджет на ДГ „Весела“ за 2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023...

Бюджет 2022 г.

Бюджет на ДГ „Весела“ за 2022 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022...

Бюджет 2021 г.

Бюджет на ДГ „Весела“ за 2021 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021...

Бюджет 2020 г.

Бюджет на ДГ „Весела“ за 2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020...