Група „Бон-Бон“ – 3-та


Стойка Добрева – учител

Вилиана Узунова – учител

Катя Тодорова – пом. възпитател


Европейски ден на мобилността – 2020 г.


2021 г.: Засаждане на дръвчета в детската градина. С благодарности за съдействието и подкрепата на Кметство – район “ Северен“.


2024 г.: Открит урок