Досие №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Весела“, по пет обособени позиции