Група „Малкият принц“ – 2-ра А


Нина Петкова – учител

Станимира Ченгелова – учител


Иванка Гаджонска – пом. възпитател


2021 г.: 22 април – Световен ден на Земята