Група „Малкият принц“ – 4-та А


Веселина Манолова – учител

Диляна Златева – учител

Дочка Станева – пом. възпитател


2021 г.: 22 април – Световен ден на Земята


2024 г.: Открит урок