Група „Малкият принц“ – I-А


Нина Петкова – учител

Станимира Ченгелова – учител


Иванка Гаджонска – пом. възпитател