Група „Малкият принц“ – 2-ра А


Нина Петкова – учител

Веселина Манолова – учител

Любка Червенакова – пом. възпитател


2021 г.: 22 април – Световен ден на Земята