Група „Малкият принц“ – 4-А


Нина Петкова – учител

Станимира Ченгелова – учител


Иванка Гаджонска – пом. възпитател