Бюджет 2024 г.

Бюджет на ДГ „Весела“ за 2024 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2024...