Бюджет 2020 г.

Бюджет на ДГ „Весела“ за 2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г.   Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.   Отчет за изпълнението...

Досие №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Весела“, по пет обособени позиции

Информация за обява Обява Технически спецификации Проектодоговор Образци Образец № 1 – Заявление за участие Образец № 4 – Декларация чл. 192, ал. 3 от ЗОП Образец № 3.1 – Ценово предложение ОП 1...