Важно съобщение!

Уважаеми родители,
Съгласно  Заповед №РД-01-677 / 25.11.2020 на министъра на здравеопазването проф. д.р Костадин Ангелов в ДГ “ Весела “ се преустановяват посещенията на децата от 23,30 часа на 27.11.2020 до 21.12.2020 година.