Бюджет 2021 г.

Бюджет на ДГ „Весела“ за 2021 г.

 


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.03.2021 г.

 


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.07.2021 г.

 


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 30.09.2021 г.