Състав на ОС към ДГ “ Весела „

1. Мая Ирикова – гл.експерт към отдел “ Образование и бизнес развитие „, представител на Община Пловдив
2.Евгени Кръстев – председател на ОС към ДГ “ Весела „
3.Мария Михайлова – член на ОС към ДГ “ Весела „
4.Биляна Костова – член на ОС към ДГ “ Весела „
5.Рени Томова – член на ОС към ДГ “ Весела „