Актуална информация за предстоящо обучение

Тема на обучението: „Адаптация на деца, постъпващи в общински детски градини“

Форма на обучение: Частично-Присъствена

Период на провеждане: 25.03.2023г. – 04.04.2023г., присъствена форма на 25.03.2023г.; неприсъствена форма в периода 26.03.2023г. – 04.04.2023г.

Продължителност (академични часове): 16 академични часове /8+8/

Обучителна организация: „Евроклас консулт прим“ – град Пловдив

Брой педагогически специалисти: 14

Място на провеждане: гр. Пловдив, зала в Община Пловдив