Есен

Децата от втора група ни зарадваха с песни танци по случай отлитащата есен.

Бюджет 2022 г.

Бюджет на ДГ „Весела“ за 2022 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022...