Бюджет 2023 г.

Бюджет на ДГ „Весела“ за 2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023...

Есен

Децата от втора група ни зарадваха с песни танци по случай отлитащата есен.